Jáhenské svěcení
v sobotu 23. června v opavské konkatedrále Panny Marie.
Svěcení příjme i Vojtěch Žvak z naší farnosti.
Mše svatá začíná v 9.30 v opavské konkatedrále.
Vítejte na stránkách
Římskokatolické farnosti v Těrlicku